Przepisy - ranking-kredytow-hipotecznych

Ranking kredytow hipitecznych

pozyczki-kredyty.org


Ranking kredytów hipotecznych


Kredyty hipoteczne w euro są obecnie jednymi z najtańszych produktów na rynku. Zastanawiasz się na zaciągnięciem kredytu hipotecznego? Bierzesz pod uwagę kredyty walutowe? Jeżeli tak, to koniecznie zobacz ranking Comperii. Dzisiaj przedstawiamy najlepsze kredyty w euro na początku 2010 roku!

Zainteresowanie kredytobiorców zobowiązaniami hipotecznymi denominowanymi do euro stale rośnie. Same kredyty hipoteczne w euro są natomiast znacznie tańsze niż jeszcze rok temu. Zaciągnięcie zobowiązania w tej walucie wydaje się być zatem w tym momencie naprawdę dobrym rozwiązaniem. Przemawiają za tym następujące argumenty.

1.       Wysoki kurs walutowy – w porównaniu do stycznia ubiegłego roku średni kurs spłaty kredytu hipotecznego w euro jest o ok. 10 – 15 groszy wyższy. Oznacza to, że kwota kredytu wyrażona w euro będzie niższa. W razie spadku kursu walutowego możemy zatem dokonać przewalutowania ze znacznym zyskiem. Jeżeli kurs euro wynosi obecnie ok. 4,25, a w perspektywie kilku miesięcy spadnie do poziomu 4 złotych, to na przewalutowaniu kredytu na kwotę 200 tys. zł zyskamy ok. 12 tys. zł.

2.       Wejście do strefy euro – Polska w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej zobowiązała się do wprowadzenia euro w Polsce. Wymiana waluty to zatem kwestia kilku lat, kredyt hipoteczny to natomiast zobowiązanie co najmniej na okres 20 – 30 lat. Po wprowadzeniu w Polsce euro zniknie zatem ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych. Nie będziemy także ponosić kosztów związanych z obsługą spreadu walutowego.
Niskie stopy procentowe – EURIBOR, główny składnik wchodzący w skład oprocentowania, znajduje się obecnie na poziomie 0,7 proc. To prawie dwukrotnie mniej niż jeszcze rok temu.
Całkowite oprocentowanie kredytów w euro spadło jednak w przeciągu ostatnich 12 miesięcy średnio tylko o ok. 0,3 pkt. proc. Stała część oprocentowania – marża banku jest zatem obecnie znacznie wyższa
niż kilka miesięcy temu. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego należy zatem przyglądać się głównie temu składnikowi, a nie patrzeć jedynie na końcowe oprocentowanie nominalne. Za zaciągnięciem kredytu hipotecznego w euro przemawia zatem wiele argumentów. Niemniej jednak, należy zwracać szczególną uwagę na wysokość marży kredytu.

Lista tematów: